Witamy na naszej stronie

Wibrotech od sierpnia 2010r. jest właścicielem nowaterskiego rozwiązania dotyczące stabilizacji wibracyjnej.

Co to jest stabilizacja wibracyjna?

Stabilizacja wibracyjna stanowi alternatywę czasochłonnego i energochłonnego wyżarzania odprężającego konstrukcji spawanych i odlewów, które ma na celu eliminację odkształceń zwłocznych będących przyczyną powstawania błędów kształtu narastających jeszcze w długim czasie po obróbce. Przy zastosowaniu metody stabilizacji wibracyjnej uzyskuje się stabilność wymiarową zbliżoną do stabilności osiąganej w wyniku wyżarzania odprężającego lub sezonowania naturalnego.

Na czym polega stabilizacja wibracyjna?

Stabilizacja wibracyjna polega na przyspieszonym sezonowaniu elementów maszyn i konstrukcji przez poddanie ich drganiom o odpowiednich dla danego układu częstotliwościach. Dzięki wymuszaniu różnych postaci drgań w całej objętości wibrowanego elementu zachodzi istotne zmniejszenie szczytowych naprężeń resztkowych powstałych po spawaniu (naprężeń spawalniczych), odlewaniu lub obróbce termicznej. Naprężenia resztkowe redukowane są do poziomu, przy którym nie zachodzą już odkształcenia zwłoczne wywołujące takie niekorzystne zjawiska, jak utrata kształtu i wymiaru oraz pękanie.

Zalety stabilizacji wibracyjnej

- może być stosowana na dowolnym etapie procesu technologicznego, np. tuż przed obróbką wykańczającą, likwidując nie tylko naprężenia spawalnicze ale także naprężenia po wstępnej obróbce mechanicznej,

- umożliwia stosowanie mniejszych naddatków technologicznych,

- umożliwia połączenie obróbki zgrubnej i półwykańczającej,

- czas zabiegu ograniczony jest do kilkudziesięciu minut a nie kilkudziesięciu godzin, jak to jest przy wyżarzaniu,

- jest niezastąpione przy stabilizacji wymiarowej elementów regenerowanych np. przez spawanie lub napawanie,

- nie pojawiają się żadne zmiany własności mechanicznych metali,

- proces stabilizacji wibracyjnej jest rejestrowany, a charakterystyki rezonansowe mogą służyć jako dokumenty w zakładowym systemie kontroli jakości,

- odprężane wibracyjnie mogą być elementy o wadze od pojedynczych kilogramów do kilkuset ton - także konstrukcje rozległe,

- koszt samej procedury odprężania wibracyjnego kształtuje się na poziomie 10% - 20% kosztu wyżarzania,

- proces wibrowania nie obciąża w jakikolwiek sposób środowiska – jedynym negatywnym zjawiskiem jest w niektórych przypadkach hałas – z racji krótkich czasów obróbki nie wpływający na pogorszenie warunków pracy.

MENU GŁÓWNE

KONTAKT


  • Wibrotech
  • 42-600 Tarnowskie Góry
  • ul. Mickiewicza 13/11
  • NIP: 645-214-04-29
  • biuro@wibrotech.pl

  • Dariusz Polak
  • tel. 512-273-731

PARTNERZY

Logo